[1]
T. Pluháček a V. Maier, „Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – analýza jediné buňky", Chem. Listy, roč. 114, č. 3, s. 239–243, bře. 2020.