[1]
L. Dohnalová a V. Dohnal, „Nanočástice a jejich toxicita", Chem. Listy, roč. 109, č. 6, s. 444–450, čer. 2015.