[1]
L. Krivosudský a M. Galamboš, „Systematické názvoslovie kyslíkatých kyselín, ich aniónov a katiónov a polyoxometalátov", Chem. Listy, roč. 114, č. 6, s. 416–421, čer. 2020.