[1]
P. Toman, M. Menšík, a J. Pfleger, „Transport náboje v π-konjugovaných polymerních polovodičích", Chem. Listy, roč. 114, č. 11, s. 729–736, lis. 2020.