[1]
M. Hlodák, „Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti", Chem. Listy, roč. 109, č. 5, s. 385–389, kvě. 2015.