[1]
I. Hagarová, „Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra", Chem. Listy, roč. 115, č. 1, s. 38–45, led. 2021.