[1]
V. Lacmanová, V. Švorčík, O. Kvítek, a A. Řezníčková, „Roubování kovových nanočástic se specifickými vlastnostmi na aktivovaný PET", Chem. Listy, roč. 115, č. 3, s. 151–157, bře. 2021.