[1]
K. Kromerová a V. Bencko, „Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede", Chem. Listy, roč. 115, č. 3, s. 161, bře. 2021.