[1]
J. Drechsler, „Výskyt a odstraňování per- a polyfluorovaných organických látek při úpravě pitné vody", Chem. Listy, roč. 115, č. 6, s. 291–294, čer. 2021.