[1]
L. Čanecká, M. Bujdoš, a K. Boriová, „Oxo-hydroxidy železa a ich potenciálne využitie na zníženie obsahu niektorých nežiaducich prvkov v prírodnom prostredí prostredníctvom sorpčných mechanizmov", Chem. Listy, roč. 109, č. 2, s. 105–108, úno. 2015.