[1]
P. Čiháková, J. Zuzáková, a J. Říhová Ambrožová, „Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství", Chem. Listy, roč. 115, č. 11, s. 588–594, lis. 2021.