[1]
P. Chocholouš, M. Polášek, P. Kubáň, a F. Foret, „Stručná historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy v České republice [Brief (Hi)story of Flow Injection Analysis and Capillary Electrophoresis in the Czech Republic (Former Czechoslovakia)]", Chem. Listy, roč. 115, č. 12, s. 658–661, pro. 2021.