[1]
O. Keresteš a M. Pohanka, „Enzymové biosenzory pro stanovení pesticidů v životním prostředí", Chem. Listy, roč. 116, č. 6, s. 358–364, čer. 2022.