[1]
H. Horváthová, K. Dercová, M. Tlčíková, a M. Hurbanová, „Biologická syntéza nanočastíc: Rastlinné bionanočastice na báze železa pre remediáciu kontaminovaného životného prostredia", Chem. Listy, roč. 116, č. 7, s. 405–415, čvc. 2022.