[1]
M. Šusterová a P. Sysel, „Polyimidy na báze surovín z obnoviteľných zdrojov", Chem. Listy, roč. 116, č. 11, s. 681–686, lis. 2022.