[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 116, č. 12, s. 759–760, pro. 2022.