[1]
P. Doležal, M. Davídková, P. Vovesný, a P. Drašar, „Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae)", Chem. Listy, roč. 117, č. 1, s. 13–16, led. 2023.