[1]
M. Hlodák, P. Matúš, a M. Urík, „Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách", Chem. Listy, roč. 108, č. 12, s. 1119–1124, pro. 2014.