[1]
Š. Smrčková a J. Bindzar, „Náhradní sladidla jako polutanty vody", Chem. Listy, roč. 108, č. 12, s. 1125–1132, pro. 2014.