[1]
T. Komprda, V. Dohnal, a O. Cwiková, „Chromatografické stanovení biogenních aminů a polyaminů ve zrajících sýrech", Chem. Listy, roč. 108, č. 12, s. 1140–1144, pro. 2014.