[1]
P. Otřísal a S. Florus, „Současnost a perspektivy fyzické a kolektivní ochrany proti účinkům toxických látek", Chem. Listy, roč. 108, č. 12, s. 1168–1171, pro. 2014.