[1]
L. Melich, „Studium hladiny metalothioneinu v séru pacientů se zhoubným nádorem", Chem. Listy, roč. 117, č. 9, s. 573–580, zář. 2023.