[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 118, č. 1, s. 73, led. 2024.