[1]
I. Hagarová, „Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov", Chem. Listy, roč. 108, č. 10, s. 949–955, říj. 2014.