[1]
I. Michaljaničová, P. Slepička, Z. Kolská, a V. Švorčík, „Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 486–493, srp. 2017.