[1]
V. Podborský, V. Talandová, a Z. Fabiánová, „Mikrosyntézy a analytická data pro databázi OPCW 1993–2016", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 494–501, srp. 2017.