[1]
S. Fraňková a A. Synytsya, „Metody diagnózy nádorových onemocnění plic a tlustého střeva", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 502–508, srp. 2017.