[1]
M. Hájek, P. Šedivý, J. Kovář, a M. Dezortová, „Dynamická in vivo ³¹P MR spektroskopie člověka", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 516–523, srp. 2017.