[1]
M. Lázár, M. Lengyelová, a I. Imriš, „Vitrifikácia popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu v plazmovom reaktore", Chem. Listy, roč. 108, č. 2, s. 148–155, úno. 2014.