[1]
P. Doležel a J. Muselík, „Využití Ramanovy spektroskopie pro studium mechanismů mísení práškových směsí", Chem. Listy, roč. 108, č. 2, s. 167–171, úno. 2014.