[1]
H. Ősziová, A. Baková, a L. Birošová, „Súvislosť medzi subinhibičnou koncentráciou biocídov a bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám pre kmeň Enterococcus faecalis", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 536–540, srp. 2017.