[1]
A. Rückerová a J. Machotová, „Vodou ředitelné nátěry s novými kovalentně vázanými retardéry hoření", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 541–544, srp. 2017.