[1]
M. Dalecká, R. Havelek, K. Královec, L. Brůčková, a L. Cahlíková, „Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii nádorových onemocnění", Chem. Listy, roč. 107, č. 9, s. 701–708, zář. 2013.