[1]
F. Novák, V. Machovič, H. Hrabalová, a M. Novotná, „Kvantitativní FTIR spektrometrie huminových látek", Chem. Listy, roč. 111, č. 6, s. 363–373, čer. 2017.