[1]
K. Lépesová, T. Mackuľak, a L. Birošová, „Vplyv odpadovej vody na vznik a šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám", Chem. Listy, roč. 111, č. 6, s. 374–380, čer. 2017.