[1]
K. Cinková, „Voltampérometrické stanovenie antidepresíva imipramínu vo farmaceutických prípravkoch pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy", Chem. Listy, roč. 111, č. 6, s. 392–397, čer. 2017.