[1]
A. Lešková, M. Molnárová, a A. Fargašová, „Biochemický pohľad na príjem, metabolizmus a toxické účinky zlúčenín arzénu na rastliny", Chem. Listy, roč. 106, č. 12, s. 1110–1115, pro. 2012.