[1]
V. Kočí, „Hexabromcyklododekan a životní prostředí", Chem. Listy, roč. 106, č. 12, s. 1116–1121, pro. 2012.