[1]
Z. Mužíková, J. Káňa, M. Pospíšil, a G. Šebor, „Fyzikálně-chemické vlastnosti butanol-benzinových směsí", Chem. Listy, roč. 106, č. 11, s. 1049–1053, lis. 2012.