[1]
J. Barek, „Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud šťastný", Chem. Listy, roč. 106, č. 8, s. 729, srp. 2012.