Archivy - strana 2

 • Vol 115 No 10 (2021)

  Šéfredaktoři Chemických listů

  Historie a současnost chemických spolků

  Medaile Rudolfa Brdičky

  Cena Metrohm 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (10) 497-580 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 9 (2021)

  Jalovčinky a jalovcová

  Nesteroidní antiflogistika ve vodách

  Testování antibakteriálního účinku textilií

  Nevidomí studenti a chemie

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (9) 457-496 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 8 (2021)

  Bakterie k přípravě nanočástic

  Odpadní vody z výroby papíru

  Mlha jako významný jev v atmosféře

  Nové pohledy na analytickou chemii

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (8) 413-456 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 7 (2021)

  Heterogenní radikálové polymerizace

  3D tisk v biomedicíně

  Elektronová difrakce

  Cena Karla Štulíka 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (7) 337-412 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 6 (2021)

  Fluorované organické látky v pitné vodě

  Sekundární metabolity rodu Monascus

  Odlehlé hodnoty v chemických měřeních

  Selektivní hydrogenace dienů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (6) 289-336 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 5 (2021)

  Látky ovlivňující kanabinoidní receptory

  Mykoparazitismus rodu Pythium

  Biodeteriorace audiovizuálních materiálů

  Využití polysacharidů v syntéze peptidů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (5) 245-288 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 4 (2021)

  Biologicky aktivní látky z řas a sinic

  Slabé molekulární interakce v senzorech

  Budoucnost kapalinové chromatografie

  Volby do České společnosti chemické

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (4) 165-244 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 3 (2021)

  Lektiny v medicíně

  Koelektrolytická výroba chemických specialit

  LC/MS-MS imunosupresiv

  Roubování nanočástic na polymery

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (3) 125-164 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 2 (2021)

  7-Deazapurinové nukleosidy

  Chemie proti dřevokazným houbám

  Sledování skládkových emisí

  Objasnění havárie Ethylenové jednotky Litvínov

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (2) 081-124 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 1 (2021)

  Kardioglykosidy

  Povrchová energie pevných látek

  Rostlinné toxiny v medu

  Vodíkové technologie

  Bulletin

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (1) 001-080 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 12 (2020)

  Náhodný objev nových léčiv

  Nanostrukturování polymerů indukované vrásněním

  Antibiotika a bakteriální rezistence v odpadních vodách

  Biologické metody syntézy nanočástic

  Biotransformace manganu 

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (12) 789-864 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 11 (2020)

  Monolity

  Transport náboje v polymerních polovodičích

  Výroba syntézních plynů

  Stanovení štěpných produktů uranu

  Sledování stárnutí celulosových materiálů 

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (11) 717-788 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 10 (2020)

  Farmaceuti na PřF UK

  HIV a betulinová kyselina

  Bionafta druhé generace

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (10) 633-716 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 9 (2020)

  Historie výuky farmacie na PřF UK

  Systém CRISPR-Cas9

  Techniky mletí ve farmaceutické technologii

  Imunoanalýza viru klíšťové encefalitidy

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (9) 569-632 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 8 (2020)

  Inhibitory proteas v chemoterapii

  Živočišné lipoxygenasy

  Biomarkery Alzheimerovy nemoci

  Oxidační degradace kontaminantů

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (8) 513-568 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 7 (2020)

  Chlorochin jako léčivo

  Glutamin v terapii nádorů

  Vonné a chuťové látky v ovoci

  10 let Metrohm ČR

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (7) 425-512 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 6 (2020)

  Speciační analýza arsenu

  Uvolňování kovů z kloubních náhrad

  Lékové formulace zabraňující zneužívání opiátů

  Bioaplikace nanostrukturovaného stříbra

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (6) 373-424 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 5 (2020)

  Lipozomální přípravky pro plicní podání

  Selen v krevním séru

  Kyselina mléčná v nádorovém prostředí

  Přesnost analýzy v klinické biochemii

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (5) 321-372 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 4 (2020)

  Homeopatie. Ano či ne?

  Fosfor z odpadních vod

  Friedrich August Kekulé

  Destigmatizace konopí

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (4) 249-320 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 3 (2020)

  Hmotnostní spektrometrie

  Ionizační techniky

  Kvantitativní analýza

  Proteomika a strukturní biologie

  Aplikace

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (3) 161-248 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 2 (2020)

  Hmotnostní spektrometrie

  Chemie iontů, ionizace a fragmentace

  Hmotnostní analyzátory

  Tandemová hmotnostní spektrometrie

  Základy interpretace spekter

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (2) 085-160 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 1 (2020)

  100 let Přírodovědecké fakulty UK Praha

  Z historie analytické chemie

  Suché obalování tablet

  Příprava kovových nanočástic

  Nobelova cena za lithium-iontové baterie

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (1) 001-084 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 12 (2019)

  Nobelova cena za polarografii

  Vsádková injekční analýza

  Bioaktivní povrchy

  Makroporézní hydrogely

  Prolyloligopeptidasa

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (12) 701-758 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 11 (2019)

  Hydridy hliníku a boru jako reduktanty

  Léčiva a drogy v životním prostředí

  Biologicky aktivní produkty probiotik

  Stafylokokové enterotoxiny

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (11) 645-700 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 10 (2019)

  Sto let IUPAC

  Dávkování suspenze v atomové spektrometrii

  Slinné peptidy

  Mikroplasty ve vodním prostředí

  Endofyty z révy vinné 

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (10) 573-644 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

26-50 z 360