O časopise

Oficiální časopis Asociace českých společností chemických vycházející od roku 1876

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD-ROM)

Zkratka časopisu: Chem. Listy

Publikace v češtině, slovenštině a angličtině (pouze vyžádané příspěvky)

Otevřený přístup

Časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je uživateli nebo jeho instituci volně dostupný bez poplatků. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků nebo je používat k jakémukoliv jinému zákonnému účelu, aniž by si předem vyžádali souhlas vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Zaměření

 • Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, chemii a technologii materiálů, chemické a biochemické technologii, ekologii, informatice)
 • Původní články o laboratorních přístrojích a postupech
 • Články zaměřené na průmyslovou chemii
 • Recenze nových knih a aplikačního software
 • Diskusní rubrika
 • Osobní zprávy, konference, redakční poznámky

Čtenáři

 • Učitelé a studenti vysokých a středních škol
 • Pracovníci Akademie věd
 • Pracovníci průmyslového managementu
 • Pracovníci zdravotnických zařízení
 • Pracovníci státních institucí
 • Pracovníci resortních výzkumných ústavů
 • Pracovníci kontrolních laboratoří

Impakt faktor

 • Aktuální hodnota impakt faktoru je 0,356 (JCR 2021)
 • Vývoj impakt faktoru (IF):

Informace

Informace o rukopisech lze získat v redakci. Podrobnější informace o předplatném a inzerci lze získat rovněž v redakci nebo na sekretariátu České společnosti chemické.

Citováno

Časopis Chemické listy je citován v Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents, Science Citation Index.

Informace o cenách a předplatném

Cena jednotlivého výtisku:

 • 180 Kč

Roční předplatné pro rok 2023 (ročník 117, 12 čísel) pro Českou republiku:

 • 1810 Kč včetně poštovného
 • 900 Kč včetně poštovného pro členy ČSCH
 • 800 Kč včetně poštovného pro studenty
 • 500 Kč včetně poštovného pro studenty-členy ČSCH

Ceny pro Slovenskou republiku:

 • 96 € při doručování prostřednictvím SCHS (plné předplatné)

Ceny pro zahraničí mimo Slovenskou republiku:

 • 96 € + poštovné (plné předplatné)

Objednávky přijímá redakce nebo sekretariát České společnosti chemické.