Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Práce nebyla dříve publikována.
  • Zasílané soubory jsou ve formátu Microsoft Word.
  • Text obsahuje klíčová slova a souhrn s hlavičkou (česky, resp. slovensky i anglicky).
  • V textu je použito písmo Times New Roman, 12 bodů, řádkování 2.
  • Rozsah je max. 20 stran (pro rubriku "Přehledné referáty"), 15 stran (pro rubriku "Původní a metodické práce"), 15 stran (pro rubriku "Výuka chemie") a 2 strany (pro rubriku "Úvodník"). Obrázky a tabulky jsou umístěny na konci textu.
  • Úprava textu, včetně stylu seznamu literatury, se řídí stylistickými a bibliografickými doporučeními uvedenými v Instrukcích pro autory.
  • Autoři se seznámili s licenčními podmínkami časopisu a souhlasí s nimi.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy poskytnuté prostřednictví webové stránky tomuto časopisu budou použity výhradně pro potřeby tohoto časopisu a nebudou použity k žádnému jinému účely ani poskytnuty třetí straně.