Nový impaktní faktor pro Chemické listy

01.07.2023

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2022.

Náš časopis si v meziročním srovnání výrazně polepšil a hodnota jeho impaktního faktoru se oproti hodnotě za rok 2021 (0,356) zvýšila na 0,6.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2016–2022:

IF_2022_cz.jpg