Nové licenční podmínky

18.09.2023

Od října 2023 přecházejí časopisy Chemické listy (včetně jejich Bulletinu) a Czech Chemical Society Symposium Series (CCSSS) na nové licenční podmínky zavádějící licenci Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0 Mezinárodní).

logo_cc.jpg

Užití obsahu časopisů se začene řídit mezinárodní licencí Creative Commons BY 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0 Mezinárodní) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoliv média, za podmínky řádného uvedení názvu díla, autorů, zdroje a licence.

license.jpg

Autoři zasláním svého příspěvku do redakce časopisů Chemické listy a Czech Chemical Society Symposium Series stvrzují, že se v plném rozsahu seznámili s licenčními podmínkami časopisu a souhlasí s nimi.