Využitie dvoch extrakčných postupov v spojení s elektrotermickou atómovou absorpčnou spektrometriou pri špeciácii anorganického antimónu v prírodných vodách

Autoři

  • I. Hagarová Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Bujdoš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Matúš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • L. Čanecká Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov, extrakcia tuhou fázou, oxid titaničitý nanometrických rozmerov, anorganický antimón, atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou

Abstrakt

For speciation of inorganic Sb before its determination by electrothermal AAS, two extractions were used. Solid phase extraction (SPE) with nanosized TiO2 as a sorbent was performed in separation/preconcentration of total inorganic Sb and subsequent direct sampling of TiO2 slurry for sample injection into a graphite tube. The cloud point extraction (CPE) with ammonium pyrrolidinecarbodithioate as a chelating agent and hydrogen-octylphenoxy-poly(oxyethylene) (Triton X-114) as a nonionic surfactant were used in selective separation/preconcentration of Sb(III). Main attention was paid to interference of coexisting ions in the extractions and to that of Sb(V) excess in the CPE separation/preconcentration of Sb(III). The accuracy of the optimized methods was checked by a certified reference material for trace elements in lake water. The optimized methods were used for speciation of inorganic Sb in natural waters.

Stahování

Publikováno

15.02.2012

Jak citovat

Hagarová, I., Bujdoš, M., Matúš, P., & Čanecká, L. (2012). Využitie dvoch extrakčných postupov v spojení s elektrotermickou atómovou absorpčnou spektrometriou pri špeciácii anorganického antimónu v prírodných vodách. Chemické Listy, 106(2), 136–142. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1000

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>