Archivy

 • Vol 117 No 3 (2023)

  Separace nanočástic zlata

  Jasmonáty

  Sledování mikrobiální nezávadnosti vod

  Exkurze do chemických podniků

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (3) 137-188 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 2 (2023)

  Urychlovačová hmotnostní spektrometrie

  Radiouhlíkové datování

  Kosmogenní 10Be a 26Al a jejich využití

  Problematický 129I

  Stanovení ultrastopových aktinoidů

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (2) 085-136 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 117 No 1 (2023)

  Netradiční filmové elektrody

  Odchyt lýkožrouta vrcholkového

  Falšování citronových nápojů

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 117

  CHLSAC 117 (1) 001-084 (2023)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 12 (2022)

  Eponyma v laboratorní technice

  Bezpečnost práce s biologickými agens

  Nukleace farmaceutických substancí

  Radiofarmakum obsahující 68Ga

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (12) 717-764 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 11 (2022)

  Příprava nanočástic kovů mikroorganismy

  Chemie chmele

  Membrány pro záchyt oxidu uhličitého

  Polyimidy z obnovitelných zdrojů

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (11) 661-716 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 10 (2022)

  70 let VŠCHT Praha

  Stanovení syntetických kathinonů

  Vizualizace otisků prstů

  Vývoj chemického názvosloví

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (10) 565-660 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 9 (2022)

  Predátorské časopisy

  Léčivý zázvor

  Sekundární metabolity rodu Aspergillus

  Stanovení biogenních aminů v potravinách

  Využití nízkoemisního vodíku v EU

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (9) 517-564 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 8 (2022)

  Malé molekuly vs. biologická léčiva

  Detekce kontaminantů v korýších a měkkýších

  Azolová rezistence kvasinek rodu Candida

  Bezpečnost hlubinného úložiště

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (8) 469-516 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 7 (2022)

  Využití pokročilých metod NMR spektroskopie

  Biologická syntéza nanočástic

  Epigenetické modifikace v rostlinách

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (7) 393-468 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 6 (2022)

  Inhibice mikrobiálního biofilmu

  Metody elektrochemického slinování

  Enzymové biosenzory pesticidů

  Karbamátové inhibitory cholinesteras

   

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (6) 333-392 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 5 (2022)

  (Ne)známý vitamin E

  Zázračná kurkuma

  Normy pro laboratoře

  Limonen a jeho deriváty

  Bakteriální nanocelulosa v medicíně

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (5) 285-332 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 4 (2022)

  Totální syntéza přírodních látek

  Polyaspartáty a hydantoiny

  Zázračný řepkový pyl

  České názvy prvků

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (4) 201-284 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 3 (2022)

  Ženy v české chemii

  Sub/superkritická fluidní chromatografie

  Vývoj léčiv na bázi thiadiazolů

  Hemové senzorové proteiny

  Využití 3D lipidových matricí

  Multiresponzivní polymerní tracery

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (3) 145-200 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 2 (2022)

  100 let polarografie

  Grafické abstrakty v Chemických listech

  Ukládání vyhořelého jaderného paliva

  Hormon mládí

  Nanočástice stříbra ve vodárenství

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (2) 097-144 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 1 (2022)

  Metrologie ve stanovení kovů

  Neurohypofyzární peptidy v lékařství

  Práškové částice pro plicní podání

  Membránové kontaktory

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (1) 001-096 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 12 (2021)

  Polymery pro tkáňové inženýrství

  Virulence bakterie Pseudomonas aeruginosa

  Kyselina orthokřemičitá a lidské zdraví

  Mobilní aplikace ve výuce

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (12) 633-688 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 11 (2021)

  Cirkulující nádorové buňky

  Nanočástice stříbra ve vodním hospodářství

  Zázračný kořen ze Sibiře

  Biorelevantní zkoušky disoluce

  Příprava nenamrzajících povrchů

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (11) 581-632 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 10 (2021)

  Šéfredaktoři Chemických listů

  Historie a současnost chemických spolků

  Medaile Rudolfa Brdičky

  Cena Metrohm 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (10) 497-580 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 9 (2021)

  Jalovčinky a jalovcová

  Nesteroidní antiflogistika ve vodách

  Testování antibakteriálního účinku textilií

  Nevidomí studenti a chemie

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (9) 457-496 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 8 (2021)

  Bakterie k přípravě nanočástic

  Odpadní vody z výroby papíru

  Mlha jako významný jev v atmosféře

  Nové pohledy na analytickou chemii

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (8) 413-456 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 7 (2021)

  Heterogenní radikálové polymerizace

  3D tisk v biomedicíně

  Elektronová difrakce

  Cena Karla Štulíka 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (7) 337-412 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 6 (2021)

  Fluorované organické látky v pitné vodě

  Sekundární metabolity rodu Monascus

  Odlehlé hodnoty v chemických měřeních

  Selektivní hydrogenace dienů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (6) 289-336 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 5 (2021)

  Látky ovlivňující kanabinoidní receptory

  Mykoparazitismus rodu Pythium

  Biodeteriorace audiovizuálních materiálů

  Využití polysacharidů v syntéze peptidů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (5) 245-288 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 4 (2021)

  Biologicky aktivní látky z řas a sinic

  Slabé molekulární interakce v senzorech

  Budoucnost kapalinové chromatografie

  Volby do České společnosti chemické

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (4) 165-244 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 3 (2021)

  Lektiny v medicíně

  Koelektrolytická výroba chemických specialit

  LC/MS-MS imunosupresiv

  Roubování nanočástic na polymery

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (3) 125-164 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

1-25 z 330