Vol 116 No 11 (2022)

					Náhled Vol 116 No 11 (2022)

Příprava nanočástic kovů mikroorganismy

Chemie chmele

Membrány pro záchyt oxidu uhličitého

Polyimidy z obnovitelných zdrojů

 

 

 

Ročník 116

CHLSAC 116 (11) 661-716 (2022)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.11.2022

Celé číslo