Lipofilní formulace pro zvýšení biodostupnosti těžce rozpustných léčivých látek

Autoři

  • A. Franc Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • D. Vetchý Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • L. Smilková Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • M. Rabišková Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • B. Kratochvíl Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

těžce rozpustná léčiva, zvýšení biodostupnosti, samoemulgující systémy, lipozomy, lipidické formulace, nanočástice

Abstrakt

This review describes a new trend in the formulation of dosage forms containing poorly water-soluble drugs - lipophilic solutions, dispersions, liposomes and nanoparticles - dealing also with their composition and manufacture. The dispersions are further divided into non-emulsifying, self-emulsifying, self-microemulsifying and self-nanoemulsifying drug delivery systems. The cited systems are able to form micro- and nanoemulsions in contact with gastric juices. Formulations containing lipophilic nanoparticles as well as micro- and nanoemulsions are easily absorbed. A system classifying lipid formulations according to the drug composition is also described. The system enables the taxonomy of lipophilic drugs to be made; it also tries to describe their further metabolic ways in the organism.

Stahování

Publikováno

15.01.2012

Jak citovat

Franc, A., Vetchý, D., Smilková, L., Rabišková, M., & Kratochvíl, B. (2012). Lipofilní formulace pro zvýšení biodostupnosti těžce rozpustných léčivých látek. Chemické Listy, 106(1), 3–9. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1006

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>