Vznik N-nitrosoaminů při oxidaci terciárních aminů peroxidem vodíku

Autoři

  • T. Trégner Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Trejbal Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

N-nitrosoaminy, terciární aminy, peroxid vodíku, oxidace, N-oxidy, nitrosace, nitrosační činidlo

Abstrakt

This review deals with the mechanism of the formation of carcinogenic N-nitrosoamines in the production of amine oxides by the oxidation of tertiary amines with hydrogen peroxide. The crucial point is the nature of the nitrogen substrate and nitrosating species as they are not added to the process directly. As the nitrogen substrates, we consider particularly primary and secondary amines. Various structures of the nitrosating agents are discussed, for example nitrogen oxides from the ambient air, corrosion inhibitors in the hydrogen peroxide (e.g. NaNO2) or other side nitroso compounds.

Stahování

Publikováno

15.01.2017

Jak citovat

Trégner, T., & Trejbal, J. (2017). Vznik N-nitrosoaminů při oxidaci terciárních aminů peroxidem vodíku. Chemické Listy, 111(1), 17–21. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/107

Číslo

Sekce

Články